دستگاههای پزشکی هسته ای

image

دستگاههای پزشکی هسته ای

دستگاههای پزشکی هسته ای

  1. در کنار استفاده از راکتورهای شکافت برای تولید برق، مقدمات پزشکی هسته ای، استفاده از روش­های هسته ای برای تحقیقات پزشکی، تشخیص و درمان، یکی از مهمترین جنبه های اقدامات هسته ای است. جالب توجه است، که برخلاف عملکرد نیروگاه های هسته ای، هیچ مخالفتی با فعالیت های پزشکی هسته ای مطرح نشده است. واضح است که پزشکی هسته ای هر ساله هزاران زندگی را در سراسر جهان نجات می­دهد. تاریخچه پزشکی هسته ای در سال 1934 با کشف و تولید ایزوتوپ های رادیواکتیو توسط ایرنه کوری (دختر ماری کوری) و همسرش فردریک جولیوت آغاز شد. آنها از واکنش10B(α,n)13N  برای تولید نوترونها در تولید ایزوتوپهای رادیواکتیو استفاده کردند. مقاله­ی جامع مروری که در سال 1936 منتشر شد، اکتشافات بسیاری از رادیواکتیویتی برانگیخته مصنوعی سال 1934 و 1935 را  نشان می دهد. این اثر شامل کشف توسط انریکو فارمی در اولین تعامل نوترون ها با اورانیوم بود. اکتشافات بزرگ توسط ارنست اورلاندو لاورنس با اختراع سیکلووترن در سال 1929 و جان کاکروفت و ارنست والنت با ایجاد شتاب دهنده در سال 1932، که هر دو باعث تولید ایزوتوپ های رادیواکتیو شدند، به وجود آمد. جورج هاوسی در سال 1923 تحقیقات جدید خود را جذب و انتقال سرب توسط گیاهان منتشر کرد که کمک به کاربرد روش های رادیواکتیو در تحقیقات تغییر مواد در گیاهان شد، که می تواند به عنوان اولین کار در کاربرد رادیواکتیو برای مطالعه سیستم های بیولوژیک در نظر گرفته شود. در سال 1938، یوزف همیلتون مقاله خود را "میزان جذب ایزوتوپهای رادیواکتیو سدیم، پتاسیم، کلر، برم و ید در افراد معمولی" منتشر کرد که یکی از اولین کارهای جامع رادیواکتیو در بدن انسان بود. ظهور پزشکی هسته ای در سال 1939 با ترک جان لارنس از دانشكده پزشکی ییل برای كار بر روی توسعه اشعه و رادیواكتیو برای درمان بیماری ها با برادرش ارنست لارنس كه در آزمایشگاه در بركلی، كالیفرنیا بود، شکل گرفت. در آنجا او اولین درمان پزشکی هسته ای یک بیمار مبتلا به لوسمی را با استفاده از 32 P پذیرفت. سپس، همیلتون و سلی در سال 1940، کار خود را "مطالعات ید در متابولیسم غده تیروئید با استفاده از رادیو ید در افراد نرمال و در بیماران مبتلا به انواع مختلف گواتر منتشر کردند.مطابق با سياستهاي مربوط به استفاده از مواد هسته اي، حفاظت مردم (بيماران، پرسنل، عمومي) نگراني مهمی در فعاليتهاي پزشکی هسته اي است. فیزیک بهداشت مسئول حوزه علمی حفاظت از افراد در برابر خطرات اشعه یونیزاسیون است (به فصل 16 مراجعه کنید و همچنین وب سایت فیزیک هیئت مدیره انجمن بهداشت آمریکا 10). در محیط بیمارستان، مسئولیت فیزیسیست بهداشت (یکی دیگر از اصطلاحات مورد استفاده فیزیسیست پزشکی است؛ نگاه کنید به بحث زیر در مورد فیزیک پزشکی) شامل کنترل خطرات رادیولوژیکی، نظارت بر دوز تابش شغلی کارکنان و بیماران، پیگیری منابع رادیوگرافی و تولید تابش دستگاهها، ذخیره و یا دفع منابع تابش منسوخ، انجام ممیزی های مختلف و کنترل کیفی تجهیزات، مناطق بالینی و آزمایشگاه ها، به دست آوردن مجوز مورد نیاز راه اندازی و تخلیه تجهیزات و ارتباط با سازمان های نظارتی، می باشد. فیزیک بهداشت و سلامت شاخه ای از فیزیک پزشکی است. فیزیک پزشکی یک شاخه کاربردی فیزیک است که با استفاده از مفاهیم و روش های فیزیک به تشخیص و درمان بیماری های انسانی، با استفاده از تابش یونیزان می­پردازد. فیزیک پزشکی توسط انجمن آمریکایی فیزیکدانان پزشکی با الکترونیک پزشکی، مهندسی زیستی و فیزیک تلفیق شده است. در یک محیط بالینی و درمانی، فیزیسیست به عنوان یک مشاور برای پزشک در مورد استفاده درمانی و تشخیصی از تابش یونیزان، مشغول به کار است و علاوه بر وظایف بالینی و درمانی تحقیق و تدریس اغلب بخش از مسئولیت های شغلی است. فیزیسیست نیز مسئول خرید، پذیرش، کالیبراسیون، کنترل کیفیت و ایمنی تجهیزات درمانی و تصویربرداری، و نیز مسول بخشی (یا همه) برنامه ایمنی تابش است. روشهای تشخیصی و بالینی می تواند به طور موثر برای ارائه و تشخیص تابش درون بدن انسان ایجاد شود که پایه ای برای تحقیق در زمینه پزشکی هسته ای است.

زمینه های تحقیق شامل تولید ایزوتوپ های جدید با استفاده از شتاب دهنده ها یا استخراج محصولات شکافت، تحویل ایزوتوپ های متصل به مولکول های مختلف آلی و توسعه الگوریتم های پیچیده است که به تولید تصاویر واضح رادیوگرافی و ابزار مورد نیاز برای اندازه گیری های مربوطه منجر می­شود.  Hal Anger در سال 1958، تشخیص پرتویی در پزشکی هسته ای را با اختراع دوربین سینتلاسیون دگرگون ساخت. توموگرافی محاسبه تک فوتون (SPECT) و توموگرافی انتشار پوزیترون (PET)، که امروزه پایگاه اصلی پزشکی هسته ای هستند، بر اساس دوربین سینتلاسیون که اغلب به عنوان دوربین Anger خوانده می شود، کار می­کنند. شکل 18.1 تصویر ساده ای از این دستگاه شامل کولیماتورها، آشکارساز سینتیلاسیو ن، لوله های فوتو مولتی پلیر و الکترونیک را نشان می دهد.

 

2- 18 رشته پزشکی هسته ای رشته ای در علوم مهندسی است، پزشکی هسته ای ترکیب متفاوتی از تخصص فنی را برای انجام الزامات تشخیص و درمان های پزشکی ارائه می دهد. آژانس بین المللی انرژی هسته ای یک مدرکی تحت عنوان کتابچه منابع هسته ای را منتشر کرد که در آن جزئیات نیازها و ملزومات مهم را جهت اجرای ایمنی داروهای هسته ای ارائه می دهد. در زیر ما لیست اصلاح شده ای از زمینه های پزشکی هسته ای و اقداماتی که بیشتر گزارش شده است را ارائه می دهیم: ارگان با انتشارات رادیواکتیو کلیماتور های آشکارساز سینتیلاتور1. توسعه منابع انسانی: آموزش پزشکان، پرستاران و تکنسین های پزشکی هسته ای در داروخانه های رادیویی، فیزیک پزشکی، ابزارهای هسته ای، ایمنی تابش و حفاظت در برابر اشعه، زیست شناسی مولکولی با استفاده از روش های رادیونوکلئید و رادیو ايمونوسی2. خدمات پزشکی هسته ای: معرفی و طبقه بندی؛ روش های تشخیصی in vivo؛ in vitro  و آزمايشگاه های رادیو ایمونوسی و رادیو فارمسی؛ تشخیص با استفاده از تابش یونیزان و درمان با استفاده از تابش یونیزان3. زمینه های تصویربرداری عمومی: کاردیولوژی هسته ای، سیستم عصبی مرکزی، نفرولوژی و اورولوژی، سیستم تنفسی، سیستم کبد و دستگاه گوارش، مطالعات تصویربرداری پزشکی هسته ای در غدد درون ریز، سیستم عضلانی اسکلتی، روش های ویژه در سرطان، هماتولوژی، التهاب و عفونت ارگان های مختلف4. رادیونوکلئید درمانی: اصول ایمنی؛ دوزیمتری و مدل های ریاضی در درمان دارویی رادیولوژیکی؛ رادیوتراپی برای تریروتوکسیکوز؛ درمان 131I در سرطان تیروئید؛ درمان تسکین درد استخوان متاستاتیک؛ درمان 131I متا یدوبنزیل گوانیدین؛ درمان 32P در polycythemia rubra Vera؛ رادیو سینووکتومی؛ 131I lipiodol؛ درمان با رادیونوکلئید داخل رگی با استفاده از سیستم بالون 188Re DTPA (دیتیلنت تریاوین پنتاتیک اسید)؛ درمان رادیوپتید برای سرطان؛ و ایمونوتراپی رادیویی 5. پروتکل های کنترل کیفیت و کنترل کیفیت برای داروهای رادیولوژیک: الزامات برای اسناد؛ کنترل مواد اولیه؛ فعالیت رادیونوکلئیک؛ خلوص رادیونوکلئیدی؛ خلوص رادیو شیمیایی؛ خلوص شیمیایی؛ کنترل pH؛ ارزیابی مداوم عملکرد محصول؛ و پروتکل های ایمن سازی رادیویی 6. شیوه های ایمنی تابش در پزشکی هسته ای: جنبه های ایمنی اشعه و آماده سازی داروهای رادیولوژیک؛ ملاحضات امنیتی؛ اعمال رادیونوکلئید به زنان بالغ یا بیماران باردار، شیردهی؛ دوزهای معمول تابش از مطالعات تشخیصی و درمان؛ نظارت و نگهداری سوابق؛ زیرساخت ایمنی تابش؛ و دفع زباله های رادیواکتیو 7. تحقیقات پزشکی هسته ای: تحقیقات in vitro با استفاده از رادیو ایزوتوپ ها؛ روش های مولکولی استفاده از رادیونوکلئید در زیست شناسی مولکولی؛ توسعه تکنیک های جدید برای استفاده موثر از تابش یونیزان؛ و راه های جدید برای تولید ایزوتوپ های پزشکی. دامنه پزشکی هسته ای یک منطقه بسیار بزرگ را شامل می شود، اطلاعاتی شامل تشخیص بیماری ها با  اشعه های گاما ،افزایش تصویر، اعمال داروهای مختلف رادیواکتیو در درمان ها می­باشد. داروهای مختلف رادیواکتیو در درمانها مورد بحث قرار نخواهند گرفت. مراجع این چنین اطلاعاتی در بخش منابع آمده است.

 

  1. تكنيك­هاي تصويربرداري 18.3.1 توموگرافي كامپيوتري (ct) شکل 18.2 تصوير CT scout (اسكنوگرام يا توموگرافي) براي طراحی هر اسلایس اسكن مورد استفاده قرار میگیرند. کلمه "توموگرافی" از دو کلمه یونانی "توموس" به معنی "قطعه" یا "بخش" و "گراف" به معنای "نوشتن" و یا "نقاشی" است. توموگرافی کامپیوتری که معمولا به عنوان CT نامیده می شود، در دهه 1970 برای تولید توموگرافی تصاویر اشعه ایکس ("برش مجازی"). بکار رفت. CT تکنولوژی است که یک تصویر سه بعدی (3D) از بدن انسان را از مجموعه ای از تصاویر دو بعدی (اشعه ایکس 2D) با استفاده از پردازش دیجیتالی ایجاد می کند. یک محصول CT معمولی در شکل 18.2 نشان داده شده است. برای تولید یک تصویر مانند آنچه که در شکل 18.2 نشان داده شده است، یک منبع از اشعه X متعارف در اطراف بیمار با آشکارسازها برای ثبت و ضبط تصاویر چرخانده می شود. سیتی اسکن اجازه می دهد تا پزشک در داخل را بدن بدون برش آن ببیند، بنابراین اجتناب از یک روش تهاجمی (جراحی) است. در حالی که تصاویر CT بهتر از اشعه ایکس معمولی هستند، دوزهای بیمار معمولا به طور قابل توجهی بالاتر است. 18.3.2 توموگرافی کامپیوتری نشر تک فوتون (SPECT) SPECT در ابتدا برای ارزیابی جریان خون در بافت ها و اندام ها با استفاده از مواد رادیواکتیو به جای استفاده از اشعه ایکس در CT استفاده شد. هنگامی که یک ماده شیمیایی با زاویه دار به داخل بدن تزریق می شود، یک آشکارساز میزان انتشار اشعه گاما را از بافت یا اندام ثبت می کند. اطلاعات جمع آوری شده در این روش پایه ای برای متقاطع دوبعدی ارگان یا بافت است و سپس از یک الگوریتم کامپیوتری برای ایجاد یک تصویر سه بعدی استفاه می­شود. ایزوتوپ نشاندار به یک مولکول آلی مشخص متصل می شود که می تواند به لحاظ شیمیایی هدف گیری کند تا خود را به ارگان یا بافت مورد بررسی متصل کند. ترکیبی از ایزوتوپ و ترکیب شیمیایی به عنوان "رادیو دارو" نامیده می شود. 18.3.3. توموگرافی PET (PET) با استفاده از ایزوتوپ هایی نشر پوزیترون هایی را که باعث نابودی تولید دو پرتو گامای 511-keV در جهت مخالف برگشت به عقب، می شوند (180 درجه از هم جدا می شوند، به بخش 4.8.3 مراجعه کنید). با تنظیم اندازه گیری همزمان دو فوتون 511-keV، با استفاده از یک آرایه از فوتو مولتی پلیرها و یا فوتودیوهای (AVD)، یک نقشه از موقعیت اشعه گاما را می توان در یک تصویر  3Dبازسازی کرد.

یک سیستم PET معمولی در شکل 18.3 نشان داده شده است. اغلب، سیستم های PET و CT ترکیب شده اند.

  1. كاليبراسيون دز توليدی راديو داروها مستلزم اقدامات كنترل كيفي است كه شامل تعيين خلوص راديونوكلئيد می­باشد. این به ویژه برای ایزوتوپ هایی است که توسط فرآیند شکافت اورانیوم تولید می شوند که در آن چندین رادیونوکلئید دیگر تولید می شود. برای اطمینان از صحت روش، هر دو خلوص و فعالیت رادیو داروها مورد نیاز است. قبل از تجویز داروهای هسته ای به بیمار، اطلاعات مربوط به دوز مورد نظر برای اطمینان از اینکه مقدار مناسبی رادیواکتیویته مورد استفاده قرار می گیرد، مورد نیاز است. یک کالیبراتور دوز یک آشکارساز معمولی است که در پزشکی هسته ای استفاده می شود. این معمولا یک اتاق یونیزاسیون است که برای اندازه گیری اکتیویته از (MBq (10 μCi0.37 تا (GBq (1-2 Ci 0.77-0.74 می باشد. مثال دیگر یک کریستال NaI است که به عنوان یک پروب جذب تیروئید مورد استفاده قرار می­گیرد. این دستگاه در نزدیکی تیروئید قرار گرفته است تا مانع جذب رادیواکتیو 131I یا 123I برای تشخیص یا درمان شود. یک کالیبراتور معمولی دوز برای 99mTc در شکل 18.4 دیده می شود. یک مقیاس دقیق اندازه گیری اکتیویته در خدمات پزشکی هسته ای در منطقه 15 شمال شرقی برزیل انجام شده است. IAEA16 یک مرور کلی از دقت فعالیت های مربوط به مدیریت مواد رادیواکتیو را براساس استانداردهای ملی و بین المللی رادیواکتیویته منتشر کرده است.

5-18 سیستم های تشخیص نویز نور در پزشکی هسته ای   Pjwstk |402064|1435500208

سیستم های اندازه گیری و تشخیص و ردیابی تابش در پزشکی هسته ای طیف گسترده ای را پوشش می دهند. بررسی و مرور خوب این آشکارسازها در سال 1999 ظاهر شد. 17داروی رادیولوژیک ایده­آل مورد استفاده در تصویربرداری باید رادونوکلئید های نشر تک فوتونی یا پوزیترون باشند. روش های تصویربرداری هسته ای را می توان در دو روش متمایز بدست آورد. راه اول این است که دارو رادیو اکتیو را به یک ارگان خاص یا ناحیه بدن بفرستند و سپس برای گرفتن تصاویر  از یک آشکارساز حساس به تابش استفاده  شود. چنین تصاویری شامل تصاویر SPECT است. به طور معمول، از آشکارسازهای NaI استفاده می شود. با این حال، تلاش شده است که این اسکنرها را با آشکارسازهای نیمه هادی مانند CdTe یا CdZnTe18 با مشخصات بهتر طیف سنجی (وضوح بهتر انرژی) برای بهبود کنتراست و اندازه گیری کمی، جایگزین کنند (به بخش 7.5.6 مراجعه شود). تصاویر انتقالی با قرار دادن سوژه در مقابل منبع تابش و تشخیص تابش انتقالی با یک دوربین دیجیتال، تولید می شوند. بنابراین اطلاعات مربوط به توزیع ماده جذب کننده تابش یا اشعه جذب در سوژه، جمع آوری می شود. یک آزمایش معمولی اشعه ایکس تحت این رده قرار می گیرد. در مورد SPECT، یک آرایه ای از آشکارسازها استفاده می شود به طوری که یک سری تصاویر ممکن است با الگوریتم های پیچیده تر بازسازی شود تا یک تصویر توموگرافی سه بعدی بوجود آید. تحقیقات بیشتر شامل چالش های فن آوری آشکارساز برای پزشکی هسته ای و پت، 19 برنامه های کاربردی از آشکارسازهای نیمه هادی برای پزشکی هسته ای، 20 قابلیت استفاده از دوربین های گامای پزشکی هسته ای به عنوان طیف سنج گاما در صورت اورژانس رادیولوژی، 21 آشکارساز هسته ای اشعه گاما مبتنی بر نوار ژرمانیوم، 23 آشکارساز فوتو (یک سیستم تشخیص با استفاده از یک یا چند فتومتری و تصویربرداری) برای تصويربرداری پزشکی هسته ای، 24 و لنز نوری لانتانیم (آشکارساز 22) (آرایه یا نوار آشکارساز برای اهداف تصویربرداری) کریستال برای تصویربرداری از پرتو گاما است. 25 اخیرا، چندین تکنولوژی پیشرفته برای برنامه های پزشکی هسته ای توسعه یافته است. این موضوعات عبارتند از استفاده از آشکارسازهای ذرات در پزشکی هسته ای، شرح داده شده در مرجع. 26توسعه یک سیستم تصویربرداری PET برپایه عکسبرداری سیلیکون برای حیوانات کوچک، 27 طراحی و ساخت آندوسکوپ دوربین کامپتون ،28 طراحی و توسعه یک اسکنر SPECT حیوانات با رزولوشن بالا برای تصویربرداری موش و رت ، 29 و یک آشکارساز گاما جدید رادیویی با قطعنامه های زیرمیلمتر با استفاده از یک آرایش فوتون چند پیکسل پیوسته (MPPC) با پیکسل Ce: LYSO  (اکسیژن سیترات اتریتی یوتوریوم سریم) و کریستال های Ce: GGAG (آلومینیوم گادولینیم گالیم آلومینیوم ceriumdoped).30. Prekeges31 خلاصه ای عالی از عوامل مربوط به اندازه گیری تابش در پزشکی هسته ای را ارائه می دهد. این موضوعات که صریحا در فصل های قبلی این کتاب پوشش داده شده شامل 1. منابع تابش پس زمینه 2. آمار شمارش هسته ای 3. زمان مرگ آشکارساز4 . طیف انرژی برای تعاملات تابش گاما، از جمله اشعه ایکس، پیک فرار و پالس اشباع .5 بازده و هندسه آشکارساز

 6-18 تولید رادیوایزوتوپ ها با استفاده از شتابدهنده ها یا راکتورهای هسته ای لیستی از رادیوایزوتوپ ها که به طور ویژه در پزشکی هسته ای برای روش های تصویربرداری، درمان، ردیابی و نشانه گذاری برای تحقیقات متابولیکی و استریلیزاسیون تجهیزات پزشکی استفاده می شود، وجود دارد. 32 از میان ایزوتوپهای مورد استفاده در تصویربرداری mTc99 (ارگانهای متعدد)، 11C (PET)، 13N (PET)، 15O (PET)، 124I (PET)، 18F (PET)، (شکم)67Ga ،64Cu (PET, SPECT) ، (ریه، کبد،مغز)127،133Xeو (قلب (SPECT, Tl201 می باشند. دو رادیو ایزوتوپ معمولی، Mo99 و 67Cu، توسط واکنش های فوتونوکلئر Mo (γ,N) 99Mo 100، P) 67Cu و Zn (γ68، تولید می شود (نگاه کنید به مرجع 33).

توابع برانگیخته d + pn) 99Mo و 100Mo (p و واکنش ها برای تخمین ناخالصی 99Tc و تاثیر آن بر اکتیویته ویژه 99mTc تولید شده توسط سیکلترون نیز مورد مطالعه قرار گرفت.34 فهرست بسیار دقیق و جامع تولید و استفاده از ایزوتوپ های پزشکی توسط مرکز توسعه ایزوتوپ های ملی وزارت انرژی (NIDC)35 و توسعه و تولید ایزوتوپ برای تحقیقات و برنامه های کاربردی (IDPRA) آمده است.36 تضمین کیفیت در تولید داروهای هسته ای برای دریافت ایزوتوپ در بیمار بسیار مهم است. در سال 1958، 37 کمپین استانداردهای رادیو ایزوتوپ های را با روش اتفاقی بتا- گاما با استفاده از آشکارسازهای با کارایی بالا معرفی کرد. برای ارزیابی دقت فعلی اندازه گیری های بالینی فعالیت 99mTc، مقایسه ای بین اندازه گیری های انجام شده در آزمایشگاه ملی فیزیک و در بیمارستان ها انجام شده است که در انگلیس واقع شده اند. 38 مقايسه منابع حل Sr89 در بيمارستان هاي دانشگاه U.K. مورد بررسي قرار گرفت 39 و توانايي اندازه گيري 90Y و 177Lu در U.K مقايسه شد و بیمارستان های اروپایی نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

استاندارد سازی مطلق یک راه حل F18 با روش همبستگی 4πβ -γ و کنترل محتوای ناخالصی اشعه گاما و اندازه گیری اکتیویته توسط طیف سنجی اشعه گاما 18F انجام شد. 41 جداسازی کمی درون خطی Ge68 از مولیبدن ژنراتور Ge / 68Ga68 برای تصفیه و کنترل کیفیت فوری انجام شد. 42 علاوه بر تولید داروهای رادیولوژیک، کنترل کیفیت محصول نهایی نیز برای استفاده انسانی مورد نیاز است. در تمام این روش های کنترل کیفیت، تکنیک های طیف سنجی β و γ را در فصل های قبلی به کار گرفته شده است.

  1. سیستم های تصویربرداری پزشکی هسته ای

شرکت های بسیاری هستند که تولید و فروش سیستم های تصویربرداری با کیفیت بالا را انجام می دهند. Prekeges43 چند دستگاه تصویربرداری پستان را برای پزشکی هسته ای توصیف می کند. مرجع 44 اطلاعات مربوط به تصویربرداری در سل را با استفاده از داروهای قابل دسترس ارائه می دهد. پیشرفت های فنی در سیستم های تصویربرداری PET و هیبرید توسط Lee45 و پیشرفت در تصویربرداری SPECT توسط Madsen، شرح داده شده است.45  برای نام چند شرکتی مانند Varian (www. vari. com)، Royal Philips Electronics (www Philips. com)، Imaging Systems سیستم Mediso (http: //www.mediso.com /)، زیمنس (http: / /usa.healthcare .siemens.com) و General Electric (http: / / / www3. gehealthcare. com) تولید و فروش تجهیزات پزشکی هسته ای؛ اطلاعات در مورد تجهیزات خود، با توضیحات مفصل فنی در مورد عملکرد تجهیزات و تصاویری که تولید می کنند، در وب سایت های آنها یافت می شود.   18.1مشکلاتی که  در حال حاضر، برای بسیاری از آشکارسازهای نیمه هادی که در پزشکی هسته ای استفاده می شوند وجود دارد این است که در دمای اتاق عمل می کنند. آشکارسازهای معمول شناخته شده این نوع شامل CdTe (تلورید کادمیوم)، CZT (کادمیوم، روی و تلورید) و HgI2 (یدید جیوه) است. اخیرا LaBr (لانتانیم برومید) و LaCl3 (Ce) (کلرید لانتانیم) در بازار ظاهر شده اند. لیستی از مزایا و معایب این آشکارسازها را در تجهیزات پزشکی هسته ای ارائه دهید. 18.2 با تشریح روش های تشخیص تابش در تصویربرداری SPECT و PET توضیح دهید. 18.3 99mTc محبوبترین ایزوتوپ تصویربرداری در جهان است که در پزشکی هسته ای استفاده می شود. به طور سنتی، از طریق واکنش 99Mo در راکتورهای بالا 99mTc از طریق واکنش زیر تولید شده است:

235U(n,f)99Mo (t1/2  =  66 h)  →  99mTc  (t1/2  =  6.6 h)

 

با این حال، در چند سال گذشته، تلاش شده است تا تولید 99mTc تجاری با تولید مستقیم Mo 99 با استفاده از شتاب دهنده ها و سیکلترون ها صورت گیرد. واکنش های مختلفی که برای تولید 99Mo پیشنهاد و ثبت شده است و مقایسه مزایا و معایب هر یک از روش ها: تولید محصول شکافت در مقابل تولید شتاب دهنده / سیکلوترون است.

قیمت: 0 0 تومان اضافه به سبد