دانلود ترجمه فارسی کتاب تکنولوژی نیروگاه‌های هسته‌ای ترجمه دکتر کوهی

 • صفحه اول
 • دانلود ترجمه فارسی کتاب تکنولوژی نیروگاه‌های هسته‌ای ترجمه دکتر کوهی
image

 

 خلاصه مشخصات

 • مبانی نیروگاههای هسته ای
 • ویرایش سوم
 • نوشته
 • دیجی بنت جی. آر. تامسون
 • ترجمه و تدوین
 • رحیم کوهی فایت
 • دانشیار ئیزیک
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • تهران. ۱۳۷۸

 

پیشگفتار ویرایش اول

با کاربرد در حال گسترش شکافت هسته به عنوان منبعی از انرژی برای تولید برق، محتمل به نظر می رسد که تعداد رو به افزایشی از مهندسان و دانشجویان مهندسی باید با اصول زیر بنایی تولید انرژی از این منبع آشنا باشند.

این کتاب بر پایه مطالب دوره یکساله ای است که برای دانشجویان سال آخر مهندسی مکانیک دانشگاه استرات کلاید تدریس می شود. هدف از این دوره این است که اصول مقدماتی تولید انرژی از شکافت هسته را به دانشجویان یاد بدهد. دوره، با توصیف فرایندهای فیزیکی ای که در رآکتور هسته ای رخ می دهند شروع می شود و سپس به تدوین نظریه ساده شده ای می پردازد که محاسبات شرایط بحرانی شدن رآکتور را ممکن می سازد. انتقال حرارت در رآکتورها، چرخه های توان ترمودینامیکی، بهره برداری از رآکتور و حفاظ گذاری در مقابل تابش نیز به اجمال بررسی می شوند. مباحث جدیدی نیز، عمدتا محتوای فصل ۵، در این کتاب گنجانده شده اند.

در نوشتن این کتاب من از همکاری چندین ساله همکارانم ر. ج. تدهوپ و. س. لویس (که حالا در پلی تکنیک لانچستر است) بهره زیاد برده ام، و باعث خوشوقتی است که از آنها برای سهمی که به خاطر بحثها و نظراتشان در این کتاب دارند تشکر کنم.

 پیشگفتار ویرایش دوم

در هشت سالی که از انتشار ویرایش اول این کتاب می گذرد استفاده از انرژی هسته ای برای تولید برق به سراسر جهان صنعتی گسترش یافته است. هرچند که در وضعیت اقتصادی فعلی تقاضا برای انرژی به کندی رشد می کند، و گسترش نیروی هسته ای نیز احتمالا کند خواهد بود، اما به نظر می آید که این توسعه ادامه خواهد داشت.
بطور همزمان، آگاهی عمومی از انرژی هسته ای، و بخصوص جنبه های خطرناک آن، بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است و گروههای فشاری در سراسر جهان وجود دارند که هدف آنها مخالفت با گسترش این شکل از انرژی است بنابراین، به نظر می رسد که در حال حاضر انرژی هسته ای بر سر یک دو راهی است و مشکل است بتوان جهتگیری آینده آن و آهنگ گسترش آن را به دقت پیش بینی کرد. با این همه یک چیز مسلم است، و آن اینکه در چند دهه آینده، تا وقتی که بتوان منابع انرژی جدیدی کشف کرد، انرژی هسته ای نقش تعیین کننده ای در تولید انرژی جهان خواهد داشت.
با توجه به این مطالب، ویرایش دوم کتاب شامل مباحث جدیدی است که چشم انداز بهتری از مطالعه انرژی هسته ای به دست می دهد - تاریخچه آن، استعداد آن به عنوان یک منبع انرژی، فواید و خطرات آن. موافقان و مخالفان انرژی هسته ای باید از این جوانب آگاهی داشته باشند و امید است که مباحث جدید از این بابت مفید باشند.

 

پیشگفتار ویرایش سوم

در شانزده سالی که از انتشار ویرایش اول این کتاب میگذرد، انرژی هسته ای از چند کشور نسبتا معدود که پیشرفتهای اولیه در آنها به وقوع پیوستند، به کشورهای زیادی در اطراف و اکناف جهان گسترش یافته است. بعضی از این کشورها اکنون در تولید انرژی خود شدیدا به نیروی هسته ای وابسته اند. هدف از ویرایش سوم، همان هدف قبلی، یعنی ارائه مقدمه ای بر نظریه و فن آوری نیروی هسته ای مناسب دانشجویان مهندسی مکانیک و برق، و مهندسانی است  که در زمینه نیروی هسته ای کار می کنند.

حادثه های ناگوار رآکتورهای تری مایل آیلند در ۱۹۷۹/۱۳۵۸ و چرنوبیل در ۱۹۸۶/۱۳۶۵، همچنین نگرانی عمومی در بریتانیا در مورد میزان انتشار تابشهای هسته ای و ابتلای به سرطان خون، آگاهی عمومی را از خطرات انرژی هسته ای و تمام جوانب چرخه سوخت افزایش داده است. مطالب جدید این ویرایش در اطراف برخی از این موضوعها دور می زند، بخصوص در مورد اثر تابش هسته ای بر انسان، ایمنی رآکتورهای هسته ای و آن بخشهایی از چرخه سوخت هسته ای که با ساخت میله های سوخت و باز فراوری سوخت مصرف شده سر و کار دارد. نقطه نظرهایی که در این کتاب بیان شده اند لزوما منعکس کننده دیدگاههای شرکت ملی هسته ای نیستند.

 

پیشگفتار مترجم

مهندسی هسته ای گستره وسیعی از علوم است که بخش اساسی آن را علوم پایه، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و مهندسی برق تشکیل می دهند. در این میان، فیزیک، و بخصوص فیزیک رآکتور، سهم بیشتری دارد. در اغلب کتابهای فیزیک هسته ای که مخصوص دانشجویان رشته فیزیک نوشته شده است، فیزیک رآکتور به اجمال مطرح می شود. کتابهایی هم که برای دانشجویان مهندسی نوشته شده اند شامل مبانی فیزیکی رآکتورهای هسته ای نیستند. اغلب کتابهای تخصصی فیزیک رآکتور نیز فربه تر از آنند که بتوان از آنها به عنوان کتاب درسی در سطح کارشناسی استفاده نمود. مضافا اینکه این کتابها بیشتر به بررسی نظری مسأله می پردازند تا جنبه های کاربردی آن. کتاب حاضر، از جمله معدود کتابهایی است که در عین کم حجم بودن، مسأله را هم از دید نظری و هم از دید کاربردی در سطح کارشناسی مطرح می کنند. به باور مؤلف، همین امر باعث می شود که این کتاب برای دانشجویان مهندسی هسته ای مناسب باشد، تا جایی که ویرایش سوم آن به بازار آید. اینجانب نیز با مطالعه کتاب آن را برای پوشانیدن دروس رآکتور او رآکتور ۲ کارشناسی فیزیک -- گرایش هسته ای -- بسیار مناسب یافتم.

علاوه بر این، مطالعه کتاب برای کلیه کسانی که می خواهند در نیروگاههای هسته ای با رآکتورهای پژوهشی کار کنند نیز مفید است. متن اصلی، شامل هیچ تمرینی، چه در پایان هر فصل و چه در پایان کتاب، نبود. اما با اعتقاد به اینکه هر کتاب درسی باید حاوی مسائلی در انتهای هر فصل باشد تا دانشجو را به درک بهتری از مطالب متن برساند، اینجانب برای هر فصلی که موضوع آن تهیه مسأله را ممکن می ساخت به گردآوری و طرح چند مسأله پرداختم؛ امید است مؤثر افتد.

برخی از جدولهای کتاب که حاوی اطلاعات بسیار مفیدی است کامل به نظر نمی رسید. این گونه جدولها هم در ترجمه کتاب کامل شده اند. پیوست ۵ برای کمک به حل مسائل به کتاب افزوده شده است. مراجع مذکور در پیوست ۶ نیز مراجعی هستند که برای تعمیم جدولها، گردآوری مسائل و پیوست ۵ مورد استفاده قرار گرفته اند.
در اینجا لازم می دانم که از همکاران محترم و دانشجویان عزیزی که مرا در تهیه این کتاب یاری دادند تشکر کنم. بخصوص از آقای دکتر محمد هادی هادیزاده یزدی به خاطر بحثهایی که پیرامون مطالب و اصطلاحات کتاب داشتیم و همچنین زحمتی که برای ویرایش کتاب کشیدند، آقای رضا ایزدی که پیشنهاد دهنده اصلی ترجمه کتاب بودند، و آقای هاشم میری حکیم آباد که کمکهای ایشان بیش از کمک معمول دانشجو به استاد بوده است، سپاسگزاری میکنم. شاید اگر باری و تشویق آنان نبود تهیه چنین کتابی برایم امکان پذیر نبود. 
اگر چه بعضی اشتباهات متن اصلی در ترجمه تصحیح شده است، اما مسلما این کتاب هم مثل هر نوشته دیگری عاری از عیب و نقص نیست. همکاران محترم، دانشجویان عزیز، و كلية خوانندگان گرامی ای که معایب و اشتباهات کتاب را گوشزد کنند، بر من منت خواهند گذاشت. 
رحیم کوهی فایق
دانشیار گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
خرداد ماه ۱۳۷۸

فصل های کتاب

فصل اول) فیزیک اتمی و هسته ای - توصیف کیفی

فصل دوم) نوترون و برهمکنش آن با ماده

فصل سوم) واکنش زنجیره ای و اصول راکتورهای هسته ای

فصل چهارم) نظریه راکتور های هسته ای - راکتورهای همگن

فصل پنجم) نظریه راکتور های هسته ای- مباحث دیگر

فصل ششم) انتقال گرما و جریال سیال ها در راکتورهای هسته ای

فصل هفتم) جنبه های ترمودینامیکی نیروگاه های هسته ای

فصل هشتم) ویژگی های بهره برداری از راکتورهای هسته ای

فصل نهم) خطرات تابش و حفاظ گذاری

فصل دهم) مواد مورد نیاز در راکتورهای هسته ای

فصل یازدهم) ایمنی و خطرات راکتورهای هسته ای 

فصل دوازدهم) فرآوری سوخت هسته ای 

 

 

رسول شامحمدی

مدیر آکادمی پرتویار


پیوست ها: 1
100,000 تومان